Bandstemmen

— technisch wetenschappelijk onderzoek naar post-mortale communicatie —

Bandstemmen Onderzoek

Het bandstemmen fenomeen betreft geluidsfragmenten waarop stemmen te horen zijn van mensen die niet fysiek aanwezig waren tijdens de opname. Bandstemmenonderzoekers schrijven deze stemmen toe aan overleden personen. Het eerste bandstemmen onderzoek dateert uit de vijftiger jaren. De hedendaagse bandstemmenonderzoeker maakt met behulp van een computer een korte opname en bewerkt vervolgens dit geluidsfragment met behulp van een software pakket om de stemmen uit de opname te distilleren. Voor meer achtergrond informatie verwijs ik u naar het Wikipedia artikel over dit fenomeen en de websites van bandstemmen onderzoekers.

SpiriGate Project

Het SpiriGate project heeft als doel om het bandstemmen fenomeen aan een technisch wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen en met behulp van moderne digitale geluidstechnieken tot de best hoorbare stemmen te komen. Hiertoe is een apparaat ontworpen en wordt een computerprogramma ontwikkeld. De hoofddoelen van het SpiriGate project zijn:

  1. Geluidsopname van de hoogst mogelijke kwaliteit
  2. Toepassing van de meest geavanceerde digitale geluidsanalyse technieken
  3. Directe weergave van de stemmen
  4. Bewaren van de geluidsopnamen voor eventuele nabewerking

De vereiste software is gratis te downloaden van deze website, evenals toekomstige updates. Voor meer informatie, schroom niet contact met ons op te nemen.

Project by Hummeling Engineering